Wisseling penningmeester

Wisseling penningmeester

Tijdens de laatste ledenvergadering op 6 maart 2024 heeft Josco Huizing zijn rol als penningmeester overgedragen
aan Ben Bruinsma (penningmeester@onscoevorden.nl)
Josco was in 2018 een van de initiatiefnemers van ONS Coevorden en heeft vanaf het eerste begin de functie van
penningmeester bekleed.
Voor deze jarenlange inzet werd Josco uiteraard tijdens de ledenvergadering in het zonnetje gezet en van harte
bedankt voor zijn bewezen diensten.Geef een reactie