Over ONS Coevorden

Stichting ONS Coevorden biedt financiële ondersteuning aan initiatieven/projecten die bijdragen aan
het welzijn van een zo groot mogelijk deel van de bevolking van de stad Coevorden.
ONS Coevorden is geheel onafhankelijk van welke overheid of instelling dan ook.
Wij ondersteunen zinvolle initiatieven/projecten, die zonder onze financiële steun wellicht geen
doorgang kunnen vinden. Daarbij is het algeheel belang voor de bevolking van de stad Coevorden
een belangrijke factor.

ONS Coevorden ontplooit zelf geen activiteiten, maar reageert op binnengekomen aanvragen.
Wij vergaderen 4x per jaar en in de ledenvergaderingen wordt gezamenlijk door de leden besloten
welke aanvragen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning.
Het spreekt voor zich dat aanvragen vergezeld dienen te gaan van een begroting.
Aanvragen voor financiële ondersteuning van individuen, uitjes en feesten passen niet binnen de
doelstellingen van ONS Coevorden en zullen daarom niet worden gehonoreerd.
Op de deelpagina “gehonoreerde aanvragen” krijgt u een goede indruk welke initiatieven wij in de
afgelopen jaren hebben ondersteund.

 

Historie en heden ONS Coevorden

ONS Coevorden is 27 juni 2018 opgericht tijdens een oprichtingsvergadering in het Kasteel. Het idee komt door het zien van een soortgelijke organisatie in Dalen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Na de oprichtingsvergadering is ONS Coevorden officieel als stichting geregistreerd bij Veen & Veste Notarissen in Coevorden.

Na de oprichtingsvergadering is ONS Coevorden gestart met 20 leden. Onze leden vormen een bont gezelschap dames en heren van divers pluimage die de stad Coevorden een warm hart toedragen. Voor Coevordenaren, door Coevordenaren. 

Op dit moment staat de teller op 69 leden en daar zijn we trots op. Tot heden kwamen nieuwe leden doorgaans voort uit mond-tot-mondreclame door bestaande leden. Doordat we jarenlang niet of nauwelijks aandacht hebben besteed aan publiciteit, zijn er in Coevorden nog steeds (te)veel mensen die nog nooit van ONS Coevorden hebben gehoord; laat staan een idee hebben wat we allemaal doen.

In 2024 gaan we middels een nieuwe website en via social media ONS Coevorden beter onder de aandacht brengen van de Coevorder bevolking. We zijn ervan overtuigd dat ons ledenaantal hierdoor nog een heel stuk zal gaan toenemen! Met meer leden zijn we in staat om nog meer projecten en initiatieven in onze prachtige gemeente te ondersteunen. 

Onze leden betalen jaarlijks een vaste bijdrage aan ONS Coevorden en we vergaderen eens per kwartaal. Gezamenlijk nemen we tijdens onze ledenvergaderingen beslissingen over het wel/niet financieel ondersteunen van de binnengekomen aanvragen. Naast het financieel ondersteunen van initiatieven/projecten die bijdragen aan het welzijn van een zo groot mogelijk deel van de bevolking van de stad Coevorden, zorgen we er ook voor dat het leuk en aantrekkelijk is om lid te zijn van ONS Coevorden.

Na afloop van het serieuze gedeelte van onze ledenvergaderingen, staat de rest van de avonden steevast garant voor een gezellig samenzijn. Zoals gezegd vergaderen we 4x per jaar. Twee vergaderingen zijn met drankjes en hapjes en starten
om 20:00 uur. De andere twee vergeringen starten we om 18:00 uur en is de vergadering inclusief diner.

Eenmaal per jaar hebben we een gezellige activiteit, waarbij ook de partners van onze leden zijn uitgenodigd.

 

MEER dan 100.000 euro uitgegeven.

Kijk onder het ‘overzicht ondersteuningen’ om te zien welke initatieven wij hebben gesteund. 

0

projects complited

0

awards wining

0

workers employed

0

satisfied customers